Súkromná Materská škola a Jasle Princ a Princeznička

Vítame Vás na stránkach našej súkromnej šôločky a jasličiek. Človek sa vzdeláva a učí po celý život. V dnešnej dobe je predprimárne vzdelanie základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj. Naše zariadenie Vašim deťom ponúka tie najkvalitnejšie a časom overené služby v oblasti predškolského vzdelávania,nadštandardné vybavenie učební a maximálne profesionálny prístup. Kvalitné vzdelávanie je základom ich budúcej kariéry a celkovej existencie a zastávame názor, že treba na sebe pracovať a vzdelávť sa už od útleho veku. 

Našu súkromnú Materskú školu a Jasle nájdete na adrese Čerešňová 32, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda.